Ověřování pravosti vakcín (protipadělková směrnice FMD)

8. února 2019 byla prezidentem České republiky podepsána novela zákona o léčivech, která

implementuje tzv. protipadělkovou směrnici (FMD). Model přímé distribuce vakcín do Vaší ambulance zůstává

zachován bez ohledu na způsob úhrady očkovacích látek.

Ostatní léčiva Vám můžeme dodat formou žádanky prostřednictvím lékárny.

Proces ověření pravosti léčivého přípravku a vyřazení z databáze s sebou přináší řadu administrativních

opatření, která zpomalují realizaci objednávek. Objednávky proto uzavíráme 2 pracovní dny před dodáním,

akutní objednávky potom do 11:00 v pracovní den před dodáním. Z provozních důvodů pozdější objednávky

musíme zařadit až na další termín pro dodání.