Úhrada vakcín proti meningokokům od 1.5.2020

Od 1. května 2020 se rozšířila nabídka očkování hrazeného zdravotními pojišťovnami proti meningokokům, a to vakcínami:

  • BEXSERO při zahájení očkování do dovršení 6. měsíce věku ve schématu 2+1

(pro děti narozené 1.-4. listopadu 2019 je posledním možným termínem zahájení očkování 4. květen 2020)

  • NIMENRIX pro očkování ve druhém roce věku dítěte ve schématu 1+0

Tato situace nastala dříve, než se očekávalo. K 1. 5. 2020 se tak změnila cena vakcíny BEXSERO pod stávajícím SÚKL kódem 0193805 (balení s jehlou), kterou můžete u nás objednávat za cenu od 1689,- Kč. Stanovená úhrada zdravotními pojišťovnami a maximální konečná cena je ve výši 1950,- Kč. Tato úhrada platí i pro očkování tzv. rizikových skupin.

Dostupnost vakcíny BEXSERO pod dalším SÚKL kódem 0193806 (balení bez jehly), která měla být určena pro děti, které nemají nárok na úhradu ze zdravotního pojištění, se stanovenou maximální cenou 2990,- Kč, je zatím neznámá. Vakcína pod oběma kódy SÚKL má shodné SPC. Z toho vyplývá, že levnější vakcínou lze očkovat všechny pacienty bez rozdílu věku.

Cena vakcíny NIMENRIX se nemění. Dne 29.5.2020 byl oznámen výpadek dostupnosti vakcíny, obnovení dostupnosti předpokládáme v polovině června 2020.  http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0193236&tab=available