COVID-19

Organizačně technické zabezpečení naší činnosti nám zatím umožňuje i při epidemii COVID-19 poskytovat naše služby bez omezení

Doporučení ze dne 10.4.2020, vydané Klinickou skupinou COVID MZ - Doporučení k provádění očkování v průběhu pandemie onemocnění COVID-191. Doporučení je dostupné na webových stránkách Státního zdravotního ústavu zde: http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-ks-covid-mz-k-provadeni-ockovani-v-prubehu

Klinická skupina COVID podporuje stanoviska České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v době probíhající pandemie onemocnění Covid-19, vydaná 11.3. 20202 a 31.3. 20203, která jsou dostupná zde: https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

Z doporučení Klinické skupiny COVID MZ vyplývá: 1

  • očkováni je nejlepší a nejúčinnější prostředek v prevenci přenosu a výskytu infekčních onemocnění u jednotlivce i v populaci,

  • očkování se nedoporučuje odkládat na dobu po pandemii a v očkování je možné pokračovat i v tuto dobu,

  • očkování osobám bez zjevných akutních zdravotních obtíží nemůže v souvislosti s koronavirem ublížit,

  • očkování nepoškozuje imunitní systém a nezvyšuje riziko vzniku onemocnění Covid-19,

  • očkování se doporučuje plánovat v jiných ordinačních hodinách než pro akutně nemocné pacienty, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných,

  • očkování se neprovádí u osob v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo u osob se zvýšenou tělesnou teplotou a příznaky akutního onemocnění.